נתונים מרכזיים על ירושלים - פברואר 2016

16/02/2016
נתונים נבחרים על ירושלים המזרחית בשורה של נושאים, בהם: נתונים דמוגרפיים כלליים, מעמד תושבים, תכנון ובניה, הריסת בתים ומבנים, פערי תקצוב, עוני ותעסוקה, חינוך רווחה, תשתיות ושירותים ציבוריים נוספים