השלכות הגבלות תפילה

16/03/2016
 16 במרץ 2016
 
לכבוד
ניצב יורם הלוי
מפקד מחוז ירושלים
משטרת ישראל
באמצעות פקס: 02-5898988
 
שלום רב,
הנדון: בחינת השלכותיהן של הגבלות קולקטיביות על כניסת מוסלמים
להר הבית על החרפת האלימות בירושלים
עמותת עיר עמים היא עמותה ישראלית העוסקת בירושלים בהיבט של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. במסגרת זו אנו עוקבים מקרוב מאז שנת 2012 אחר ההתרחשויות בהר הבית והתעצמות הסכסוך סביבו.
לאור זאת אנו מודעים ומכירים גם בתפקידה המרכזי והחשוב של המשטרה בשמירת הסדר במתחם. ואין אנו מקלים ראש במורכבותה של משימה זו שהוטלה על המשטרה – מהשוטרים בשטח ועד הקצינים הבכירים – להתמודד ישירות עם הסיטואציה בהר. לא אחת גם נחשפנו להפיכתה של המשטרה למושא להתקפות ולחצים של כל הצדדים המעורבים.
אנו פונים אליך מתוך הבנת מורכבותה של המשימה שבפני המשטרה. ממצאי המעקב שלנו מעלים קשר חזק וישיר בין הטלת הגבלות קולקטיביות על כניסת מוסלמים להר הבית במהלך חגים יהודיים לבין החרפת האלימות בעיר. ב"הגבלות קולקטיביות" כוונתנו למניעת כניסה גורפת או מניעת כניסה מציבור נרחב על פי קריטריונים של גיל או מגדר שמוטלת על אנשים מבלי שהם עצמם הפרו את הסדר.
פנייתנו אליך באה גם לאור התמונה המצטיירת מהתשובות שקיבלנו לבקשות חופש המידע שהגשנו למשטרה בינואר 2015  ופעם נוספת בינואר 2016. בין היתר, ניתן בהן מענה לשאלותינו על הגבלות הכניסה הקולקטיביות שהוטלו בשתי השנים ובפרט במהלך  חגי תשרי ועל הפרות הסדר שנגרמו לאחריהן.
כך בתשובה לשאלה "מהי הערכת המשטרה לגבי כמות המבקרים המוסלמים שנפגעים מהטלת הגבלות הגישה למתחם? ", נעננו בשתי השנים כי למשטרה אין כל הערכה לגבי כמות המתפללים המוסלמים שנפגעו מהטלת הגבלות הגישה למתחם. בתשובה לשאלה "מהי הערכת המשטרה לגבי מספר הפעמים שבהם התפתחו הפרות סדר מחוץ למתחם, בשל המגבלות שהוטלו בכניסה אליו? ", נעננו כי אין הערכת משטרה לקשר אפשרי בין הגבלת הכניסה [להר הבית] ואירועי הפרות סדר. גם על שאלותינו על האופן בו מתקבלות החלטות על הגבלות אלו, נענינו בתשובה כללית שלא ביטאה הכרה של המשטרה בהשלכות הקשות כפי שנתאר להלן – הן מבחינת הפגיעה הלא מידתית והן מבחינ...המשך קריאה
מול הרשויות
16.03.16

More on הר הבית/חראם אל שריף