מתחם קדם - עתירה מתוקנת

26/06/2016

עתירה מתוקנת בעניין מתחם קדם בעקבות החלטת מועצת התכנון הארצית שהחליטה שהיא משיבה על כנה את אישור הוועדה המחוזית לתכנית