חמש שנים חלפו עברו מזמן - דוח חינוך 2016

30/08/2016

עלייה במספר התלמידים במערכת החינוך הלא רשמית
למרות פסיקתו של בית-המשפט העליון כי על עיריית ירושלים ומשרד החינוך לקלוט עד 2016 את תלמידי ירושלים המזרחית במערכת החינוך הרשמית, מספרם של התלמידים הפלסטינים בחינוך הלא רשמי רק הולך וגדל והשנה, ולראשונה הוא אף עולה על מספר התלמידים הלומדים בחינוך הרשמי. לפי נתוני הדוח, 43,102 תלמידים (41%) למדו ב- 2016 בחינוך הערבי המוכר שאינו רשמי לעומת 43,074 תלמידים (40.9%) בחינוך המוכר ברשמי. בדוח מצוין, כי ב- 15 השנים האחרונות גדל מספר הלומדים בחינוך הלא רשמי פי 22.  מספר התלמידים בחינוך הפרטי גדל ב- 2016 ב-1,800, והוא עומד השנה על 19,035.
 
מחסור בכיתות לימוד
עוד מציג הדוח תמונת מצב עדכנית לגבי המחסור בכיתות לימוד בירושלים המזרחית. לפי הממצאים, נכון להיום, חסרות 2,672כיתות, וזאת למרות שתמה תקופת חמש השנים שהקציב בג"צ לעירייה ולמשרד החינוך לפעול בעניין. . לפי הדוח, השנה, מודה עיריית ירושלים לראשונה במחסור של מעל 2,000 כיתות לימוד.
 
בנייה כיתות על-ידי העירייה
בתחילת שנת הלימודים הקרובה צפויות להיפתח 42 כיתות חדשות בלבד. עוד מגלה הדוח, כי למרות מצוקת הכיתות, משרד החינוך תקצב לבנייה רק 56 כיתות לימוד בירושלים -  המערבית והמזרחית.

 
בנוסף, מציג הדוח את המעקב השנתי שעורכת עמותת 'עיר עמים' אחרי קצב בניית הכיתות בירושלים המזרחית. למרות שקצב הגידול הטבעי של האוכלוסיה במזרח העיר (3% המוערכים בכ- 2,000 תלמידים נוספים מדי שנה) מצריך דרישה לבניית 70 כיתות מדי שנה, נכון ל- 2016, קצב הבנייה בין השנים 2001 ל- 2016 עומד על  37 כיתות בלבד בממוצע בשנה.
 

מחסור בקרקעות מבני ציבור לצורך הקמת בתי-ספר<...המשך קריאה