שגרירות ארה"ב בירושלים – רק כבירת שתי המדינות

20/01/2017
 שגרירות ארה"ב בירושלים – רק כבירת שתי המדינות
20 בינואר 2017
עיר עמים מייחלת ליום בו יתנוססו דגלי ארה"ב, מעל שתי שגרירויות בירושלים, שגרירות ארה"ב בישראל במערב ירושלים ושגרירות ארה"ב בפלסטין בירושלים המזרחית. מהלך זה יתאפשר רק במסגרת הסדר כולל לפתרון שתי המדינות. ירושלים, בירת שני העמים תהיה עיר פתוחה, רב גונית ותוססת, מנוהלת על ידי מוסדות נפרדים לשני העמים אך פתוחה לכל תושביה ומבקריה, מאכלסת שגרירויות רבות  ונהנית משגשוג פיזי, כלכלי ותרבותי.
העברת שגרירות ארה"ב בישראל לירושלים במצב הנוכחי של קיפאון מדיני ומתח יומיומי ברחובות ירושלים אינה עולה בקנה אחד עם חזון זה. להיפך, מדובר במהלך חד צדדי מסוכן, הסותר את החוק הבינלאומי ועומד בסתירה עמוקה למהותה של ירושלים כביתם של שני עמים. בשנת ה-50 לסיפוח ירושלים המזרחית על ידי ישראל למהלך זה תהיה משמעות מתגרה ופרובוקטיבית במיוחד. בירושלים, יותר מבכל מקום אחר, ישראלים ופלסטינים חולקים מרחב אורבני יומיומי משותף ולהחלטות מדיניות יש משמעות מידית על חיי היומיום ועל שלומם וביטחונם של התושבים משני הצדדים.
בדצמבר 2016 קיבלה מועצת הביטחון של האו"ם את החלטה 2334 הקובעת פעם נוספת כי היא "לא תכיר בשינוי כלשהו בקווי ה-4 ביוני 1967, גם בהקשר לירושלים, למעט השינויים שעליהם יוסכם על ידי הצדדים באמצעות משא ומתן". החלטה זו מאשררת את עמדתן מאז ומעולם של הקהילה הבינלאומית בכלל ושל ממשלות ארצות הברית לדורותיהן בפרט. ההחלטה קוראת לשני הצדדים, הישראלי והפלסטיני, לשוב לשולחן המשא ומתן המדיני ולעשות כל אשר ביכולתם לקדם את פתרון שתי המדינו...המשך קריאה