דוח חינוך ירושלים המזרחית: חמישים שנים של הזנחה - אוגוסט 2017

03/09/2017

מספר הכיתות החסרות - 2,557 כיתות
על פי תגובת העיריה לעתירתו של ארגון ההורים בעניין המחסור בכיתות בירושלים, קיים מחסור של 1,938 כיתות בירושלים המזרחית. לכך יש להוסיף את מספר הכיתות החסרות לילדים "הנעלמים" שעומד לפי החישוב שנעשה בדוח (ממוצע של 27 תלמידים בכיתה) על 619 כיתות. מספר הכיתות הנדרשות להחלפת להחלפת כיתות שאינן תקניות דרושות בניית 548 כיתות. בגילאי הגן חסרות 320 כיתות, בגילאי ט'-י"ב חסרות 120 כיתות, מספר הכיתות הדרוש לקליטת תלמידים מהמוכר שאינו רשמי ומהפרטי, וכן לגידול טבעי הוא 950. סה"כ מגיעים למחסור של 2,557 כיתות לימוד.

עוד מראה הדוח כי קצב הבניה השנתי רחוק מלהדביק את קצב הגידול הטבעי. קצב
הבנייה מוסיף להיות כמו בשנה שעברה ועומד על ממוצע של 37 כיתות בשנה, בעוד
לפי תחשיב של 3% גידול טבעי במזרח העיר, נופסים מדי שנה למערכת לפי הערכת
מנח"י 2,000 תלמידים ועולה דרישה ל-70 כיתות נוספות.

​נמשכת מגמת הגידול המדאיגה במספר התלמידים בחינוך המוכר שאינו רשמי
כפי שציינו בדוח החינוך הקודם, בשנה שעברה עלה לראשונה מספר התלמידים בחינוך המוכר על מספרם בחינוך הרשמי. מגמה זו נמשכת והפערים גדלים, ב...המשך קריאה