הצעות חוק ותכניות ממשלה לצעדים חד-צדדיים הרסניים בגבולות ירושלים

02/11/2017

בשנת החמישים לסיפוח ירושלים המזרחית מובילה ממשלת הימין שתי יוזמות חקיקה שעתידות לשנות מהותית את גבולות ירושלים הקיימים. יוזמות אלה: התיקון השני ל“חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל“ שכבר אושר בשינויים מסוימים על ידי הכנסת, והצעת החוק ”ירושלים ובנותיה“, חותרות לסיפוח דה פקטו של גושי ההתנחלויות מסביב לירושלים ולעקירתם מהעיר של כשליש מתושבי מזרח ירושלים החיים כיום בשכונות המזרח-ירושלמיות שמעבר לגדר ההפרדה. יוזמות חקיקה אלה אינן עולות בחלל ריק. הן מתחברות לשורה של תכניות מן השנים האחרונות שהמשותף להן הוא הניסיון לכפות עובדות טריטוריאליות-פוליטיות מכריעות בירושלים באצטלה של ”מהלכים מוניציפליים“. תכניות אלה, הנהגות ומקודמות מעל ראשיהם של תושבי ירושלים, יחבלו עמוקות בסיכויים לפתרון מדיני, יערערו את המרקם העירוני וקרוב לוודאי שיחריפו את העימות בירושלים. נייר זה מתאר ומנתח את יוזמות החקיקה והשלכותיהן על אופייה של ירושלים, על האוכלוסיות החיות בה ועל עתידה המדיני. בפרק הסיום הנייר מציע נקודות למתווה חלופי שמטרתו לחזק את סביבות החיים של שתי אוכלוסיות העיר, לטפח אופק חיובי להדברות בניהן ולקדם את התנאים לעתיד מוסכם. 

תוכן ע...המשך קריאה