איכה ישבה בדד? חברי כנסת חוזרים לפעול בשליחות תנועות המקדש