דוח חינוך ירושלים המזרחית 2020 - אפליה בצל הקורונה

16/09/2020

דוח זה מתפרסם בימים בהם מוטל סגר על מערכת החינוך במזרח ירושלים בשכונות שהוכרזו כשכונות אדומות (פילוח ישובים לפי תכנית הרמזור, נכון ל- 13/9). בשכונות אלו "הפעילויות החינוכיות הפורמליות לא יתקיימו, למעט בחינות בגרות, חינוך מיוחד, מסגרות נוער בסיכון ומעונות יום " (פורטל חירום לאומי).
בנוסף לסגירת מערכת החינוך הוטל גם עוצר לילי על שכונות פלסטיניות רבות בירושלים המזרחית, על פי החלטת "ועדת השרים להחלטה על אזור מוגבל" מיום 8 בספטמבר.
וכך, סגורה מערכת החינוך בירושלים המזרחית מאז ה-9/9/20 בשכונות אלו:
כפר עקב, בית חנינא, א-טור, עיסאוויה, ענתא, מחנה פליטים שועאפט (לרבות עוצר לילי).
וכן בשכונות הרובע הארמני, הרובע הנוצרי, הרובע המוסלמי, באב א זהרה, א- שייח, אזור תעשייה ענתות, ואדי ג'וז, שועפאט, ושייח ג'ראח.
לצד שכונות אלו, חל עוצר לילי בעוד 3 שכונות אחרות בירושלים, וסגירת מערכת החינוך חלה גם ברובע היהודי שבעיר העתיקה.
ניתן לראות אם כן שסגירת מערכת החינוך חלה בכל השכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית, למעט אלו שברובן בדרומה.
בידי עיריית ירושלים אין נתונים מסודרים על מספר הילדים הנמצאים בשכונות האדומות הסגורות. על פי הערכת עיר עמים:
יותר מ-80% מתלמידי החינוך הערבי בירושלים אינם מגיעים לבתי הספר בימים אלה.
לצערנו, לא הופתענו מסגירתה של מערכת החינוך בירושלים המזרחית, כמעט כולה. ולא כפי שנוצר הרושם בתוך ישראל, בשל אי שמירת הכללים שם. אלא בשל הצפיפות והמחסור הגדולים בכיתות בירושלים המזרחית, ובגלל תנאי הסניטציה הקשים. ניתן יהיה לקרוא בדוח זה על פניותינו הייחודיות בנושא לוועדות הכנסת, וכן לעתירה שהוגשה בנושא.
הנתונים מוכיחים כי האפליה...המשך קריאה

ניירות עמדה
16.09.20

Related Topics