תוכנית לימודים תחת מתקפה - דוח חינוך מזרח ירושלים, שנה"ל 2023-2022

30/08/2023

תוכנית הלימודים הפלסטינית במערכת החינוך במזרח ירושלים נמצאת במתקפה מתגברת מאז כהונתה של הממשלה החדשה. המתקפה על תוכנית הלימודים מתבצעת על ידי הממשלה, בין בדרך של הצעות חקיקה שעולות בוועדת השרים של הממשלה, בין בדיוני ועדת חינוך בכנסת, ובין בדרך של פיזורי מפגשים של הורים וועד ההורים המזרח ירושלמי, בהוראת השר לביטחון לאומי.

משך עשרות שנים לומדים בבתי הספר במזרח ירושלים, גם לאחר 1967, על פי תוכנית החינוך הירדנית, ומאז הסכם אוסלו ב' נלמדת שם כבר כ-30 תוכנית הלימודים של הרשות הפלסטינית. הפעלת התוכנית של הרשות הפלסטינית במזרח ירושלים אינה נתמכת רק בהסכם המדיני שנחתם, אלא גם במשפט הבינלאומי ובזכות לחינוך, כפי שהוכרה באמנות בינלאומיות רבות שישראל חתמה עליהן ואשררה אותן. זכותם של הילדים במזרח ירושלים לחינוך על פי תרבותם ושייכותם הלאומית תואמת גם את זכות היסוד לחינוך שהוכרה גם במשפט הישראלי וכן את זכותם לשוויון בחינוך, לחירות ולהגנה על זהותם. אל מול זכויות אלו לא קמה רק חובתה של המדינה להימנע מפגיעה בהן, אלא אף חובתה הפוזיטיבית לתמוך במימושן. 

מבחני הסיום של תוכנית הלימודים הפלסטינית, התווג'יהי, הם מבחני הסיום של תוכנית הלימודים הפלסטינית. בניגוד לדעה הרווחת בקרב רבים, שעיקרם בהתנשאות, הם לא נופלים ברמת ממבחני הבגרות, ותעודת התווג'יהי מקובלת כתעודה לקראת לימודים אקדמאיים במיטב האוניברסיטאות בעולם. עיקר הביקורת על מבחני התווג'יהי, ומתוך האוכלוסייה עצמה, הוא על היותה קשה מדי, מבוססת בעיקרה על שינון חומר רב, על עריכת המבחנים כולם בטווח קצר, שאין בהם מועדי ב', ושכשלון באחד מהם יחייב חזרה על כל המבחנים שוב.

לדוח החינוך המלא, לבקשת חופש המידע שהגשנו ולתשובות העירייה ...המשך קריאה

ניירות עמדה
30.08.23

Related Topics