תגובה להחלטת ממשלה בדבר "התכנית להגברת הביטחון האישי ולפיתוח כלכלי – חברתי בירושלים לטובת כלל תושביה"

01/07/2014

תגובת עיר עמים להחלטת הממשלה בדבר "התכנית להגברת הביטחון האישי ולפיתוח כלכלי – חברתי בירושלים לטובת כלל תושביה", ישיבת הממשלה 29/6/14

 
"ללכת בלי להרגיש עם" - כך מכנה עמותת עיר עמים את תכנית הממשלה החדשה להעמקת השליטה במזרח ירושלים. ללכת עם סיסמת העיר המאוחדת ולעבותה בעיקר בכוחות בטחון ומשטור, ללא התייחסות ראויה ל36% מאוכלוסיית העיר, לקהילת לאומית שלמה שחיה בעיר הזו, אינה יכולה לחזק כל אחיזה, אלא דווקא להעמיק את הפערים, את תחושת התסכול הקשה, ואת הקיטוב. לאחר 47 שנים של סיפוח השטח, כאשר 75.3% מהתושבים הערבים במחוז ירושלים, ו-82.2% מהילדים, חיים מתחת לקו העוני, ולאחר שהעיריה עצמה קבעה כבר לפני שנים שנדרשים 2 מיליארד שקלים כדי להביא את התשתיות במזרח העיר למצב סביר, ציפיית הממשלה לחזק את אחיזתה באמצעות משטור ותקציב של 200 מליון שח על פני 5 שנים היא מופרכת".
 
הערות לגוף ההצעה:
לפרק "הגברת הבטחון האישי"

  • אין כל התייחסות בפרק הזה לפגיעה הקשה בבטחון האישי של תושביה הפלסטינים של ירושלים בכלל ולאלו החיים בשכונות הירושלמיות מעבר לגדר בפרט. שכונות אלו הפכו למובלעות צפופות ומוזנחות, שגם הכוחות האמונים על בטחון אישי מדירים רגליהם משם. לשכונות אלו לא מגיעים לרוב לא המשטרה ולא שירותי החירום.
  • אין התייחסות בפרק "הגברת הבטחון האישי" ובדברי ההסבר לצורך בהגנה מפני אלימות לאומנית יהודית, והגברת הכלים למיגור אירועי פשיעה...המשך קריאה