מגמות שינוי בסטטוס קוו בהר הבית יולי 2014

13/08/2014

מגמות שינוי בסטטוס קוו בהר הבית – יולי 2014, מוגש לחברי ועדת הפנים לקראת דיון הוועדה ב"הערכות המשטרה לעליית יהודים להר הבית בחגי תשרי", 13.8.14

  1. ב 23 ביוני הגישה "ועדת משנה לנושא עליית יהודים להר הבית", שמונתה על ידי ועדת הפנים של הכנסת, את המלצותיה. על אף שהמלצותיה כללו גם המלצות למספר שינויים בנעשה בהר, נתנה הוועדה גיבוי למדיניות הקיימת ולהתנהלות המשטרה. ועדת המשנה המליצה להשאיר את הסטטוס קוו על כנו ולא להסדיר תפילה של יהודים במקום.
  2. על אף שב-7 השבועות שמאז פרסום ההמלצות חל גידול ניכר מאוד בהגבלות על כניסת מוסלמים להר הבית: 
  1. אין אנו מתעלמים מהעו...המשך קריאה