עתירה מנהלית מתחם קדם

22/09/2015
העתירה עוסקת אך ורק ברכיב ההחלטה, המאשר לגוף פרטי (ואידיאולוגי) להקים את מרכז המבקרים המרכזי של הגן הלאומי סובב חומות העיר עתיקה / אתר עיר דוד.

העתירה אינה עוסקת בכל יתר הנושאים שנדונו בערר (נפח המבנה וכל יתר הטענות התכנוניות שהועלו נגדו). בית המשפט יתבקש להורות על ביטול החלטת וועדת הערר בעניין זה, ולחילופין לקבוע כי יש להוסיף לתקנון התוכנית תנאי המייעד את שטח התוכנית להפקעה לטובת רשות הטבע והגנים או רשות ציבורית אחרת ותנאי המורה כי תנאי להוצאת היתר בנייה הוא ביצוע ההפקעה. יצוין, כי בעקבות החלטת וועדת הערר הוחזרה התוכנית לדיון בוועדה המחוזית לשם צמצום נפחי הבנייה, אולם העניין העקרוני של הבעלות הפרטית על מרכז המבקרים הוכרע בהחלטה ומכאן מוגשת עתירה זו.