מה יישתנה בקיץ הבא - סקירה וניתוח של אירועי האלימות הלאומנית בירושלים, יולי-דצמבר, 2014

01/08/2015
תקציר הדוח:

קיץ 2014 היה מהתקופות האלימות יותר שידעה ירושלים בעשור האחרון. בישראל החלו אירועי הקיץ עם חטיפתם של שלושת הנערים בגוש-עציון ורציחתם, אשר בעקבותיהן הפכה המציאות בירושלים למדממת: עם תום לוויית הנערים, שטפו את העיר פעולות וקריאות אלימות גזעניות, ששיאן היה בחטיפת הנער מוחמד אבו ח'דיר משועפט ורציחתו. במשך שישה חודשים ארוכים ידעה ירושלים התרחשויות סוערות, שניזונו ממתחים מבית ומחוץ.

שנה לאירועי הקיץ, 'עיר עמים' מציגה כאן סקירה וניתוח של אירועי האלימות בירושלים במהלך המחצית השנייה של שנת 2014, מיולי ועד לדצמבר. הסקירה מתבססת על מעקב שבוצע במהלך חצי שנה זו, ובמסגרתו תועדו ונותחו אירועים אלימים בין ישראלים לבין פלסטינים.


יולי 2014

אף שאירועי האלימות הנסקרים בדוח זה קשורים בנסיבות המיוחדות שנוצרו החל מיוני 2014, לא ניתן להפרידם מרקע רחב יותר של מדיניות כוללת של אפליה עמוקה כלפי תושבי מזרח ירושלים משך עשרות שנים, כמו גם מהאירועים אשר ליוו את קריסת יוזמת השלום של מזכיר המדינה ג'ון קרי שבועות ספורים קודם לכן ומהקיפאון המדיני שהשתרר מאז. עם זאת, במסמך זה נתרכז אך ורק בזירות האלימות הייחודיות שרחשו בחודשי המחצית השנייה של שנת 2014.

הדוח מתמקד באופן שבו הגיבו הרשויות הישראליות לאלימות בירושלים, והוא ידגים כיצד השקיעו כוחות הביטחון את כל מרצם בהתמודדות עם האלימות הפלסטינית בשכונות הפלסטיניות וזנחו כמעט לחלוטין זירות אחרות שבהן היו הפלסטינים הקורבנות המרכזיים. כך, נחשפת בדוח המדיניות המפלה של העירייה, המשטרה והממשלה, הרואות בפלסטינים איום ביטחוני ובאוכלוסייה הישראלית לבדה אוכלוסייה הראויה להגנה.

בפרק ב', לאחר המבוא של הדוח, נביא את תמצית אירועי האלימות שהתרחשו בין ...המשך קריאה