דו"ח חינוך 2013

01/09/2013

הדו"ח השנתי של עמותת עיר עמים והאגודה לזכויות האזרח על מצב מערכת החינוך בירושלים המזרחית מביא נתונים מפורטים על עומק הפערים בין שני חלקי העיר ומתאר כיצד הרשויות מועלות בחובתן ויוצרות תנאי חינוך מחפירים לתלמידים הפלסטינים. בדו"ח אנו סוקרים מספר נושאים:
מחסור בכיתות לימוד-  לעומת מחסור קשה של 2,200 כיתות לימוד לתלמידים הפלסטינים תושבי העיר, נבנו במהלך 5 שנות כהונתו של ראש העירייה ברקת 150 כיתות בלבד בירושלים המזרחית.  ברור כי עיריית ירושלים והרשויות לא עומדות בקצב הנדרש לאור פסיקת בית המשפט העליון ליצירת תשתית הולמת לקליטת תלמידי ירושלים המזרחית במערכת החינוך הרשמית עד 2016, ולא עושות מספיק בשביל לסגור את  המחסור הקשה הזה. בעוד הרשויות תולות את האשמה לעיכוב בבינוי כיתות בהעדר קרקעות מתאימות בירושלים המזרחית, הן מקדמות תוכניות בניה ישראליות חדשות על עתודות הקרקע המעטות של מזרח העיר.
מימדי נשירה מבהילים- אחוזי הנשירה של תלמידי ירושלים המזרחית עומדים על היקף עצום של 13% מסך התלמידים וזאת לעומת 1% בודד של נשירה במערב העיר. כתוצאה מכך, 36% מהתלמידים הפלסטינים בעיר אינם מסיימים 12 שנות לימוד. על אף הצורך העצום בהתמודדות מקיפה עם בעיה זו, נתוני מנהל חינוך ירושלים (מנח"י) מלמדים כי ב-30% מבתי הספר העל-יסודיים בירושלים המזרחית כלל לא מופעלת תוכנית למניעת נשירה, ואילו ב-44% מופעלת תוכנית אחת בלבד. לעומת התכניות השונות למניעת נשירה שהממשלה והעיריה מפעילות במערב העיר, היקף התכניות הללו במזרח העיר מוגבל ביותר אם הן בכלל מופעלות
אפליה בתקני כח אדם מקצועיים-  לדוגמא, במזרח העיר פועלים 5 מפקחי חינוך לעומת 18 במערב. מצב היועצים החינוכיים – שתפקידם קריטי במתן מענה רגשי ופסיכולוגי ומניעת נשירה –  קשה אף יותר. בכל מערכת החינוך במזרח ירושלים מועסקים 29 יועצים חינוכיים לעומת כ-250 יועצים במערב העיר, פער של פי 8, זאת על אף שהצורך ביועצים חינוכיים במזרח העיר גבוה מאוד עקב המצב הסוציו-אקונומי הקשה.
ועד ההורים של ירושלים המזרחית- לנוכח תנאים קשים אלו, הוקם לפני מספר שנים, ביוזמת תושבי מזרח העיר ועד הורים המאגד את כל השכונות הפלסטיניות בעיר. על אף שהועד סובל מהיעדר תקצוב, אינו זוכה להכרה רשמית ואף סובל מהתנכלויות של ה...המשך קריאה