נופלים בין הכסאות - דוח מעקב שנתי על החינוך במזרח ירושלים

01/09/2015

ב2011 קבע בית המשפט העליון כי זכותם החוקתית של תלמידי מזרח ירושלים לחינוך נפגעת בשל מחסור עצום של כיתות במערכת החינוך הרשמית במזרח העיר. בית המשפט דרש מהעירייה וממשרד החינוך להיערך עד שנת 2016, לקליטת כל תלמידי מזרח ירושלים המעוניינים בכך במערכת החינוך הרשמית. עוד קבע ביהמ"ש כי במסגרת חוק לימוד חובה, על המדינה לממן את שכר הלימוד של כל תלמיד שלא יימצא לו מקום בחינוך הרשמי ונאלץ ללמוד באחד מהמוסדות הבלתי-רשמיים הפועלים במזרח העיר.

חמש שנים מאז הפסיקה, מהדוח 'נופלים בין הכסאות' עולה כי המחסור בכיתות לימוד עומד על 2247, וקצב הבנייה איטי אפילו מקצב גידול האוכלוסין. המחסור בכיתות לימוד הוביל לעלייה של פי 22 במספר תלמידי המוכר שאינו רשמי. בעוד שאחוז הנשירה במזרח העיר גדול פי 13 במערבה\ אחוז ההשקעה במערב העיר גדול במאות אחוזים.
לדוח באנגלית לחצו כאן
לדוח בערבית לחצו כאן


לדוח חינוך 2014 לחצו כאן...המשך קריאה