פסק הדין בג"ץ עיר עמים ואישי ציבור נוספים נגד ההתקשרות בין המדינה לבין עמותת אלע"ד בגן הלאומי עיר דוד

26/03/2012

צמצום משמעותי בסמכויות עמותת אלע"ד באתר עיר דוד

פסק הדין שנתן היום הרכב של שלושה שופטי בג"ץ לעתירת עיר עמים ואישי ציבור נוספים נגד ההתקשרות בין המדינה לבין עמותת אלע"ד בגן הלאומי עיר דוד, קבע שורה של מגבלות על וצמצום משמעותי של סמכויות אלע"ד בתפעול ותחזוק האתר, ביניהם גם ביטול מעמדה של אלע"ד כגורם הרשמי המעביר הדרכות באתר, תשלום דמי כניסה ישירות לרשות הטבע והגנים והקפדה על ניהול בפועל של האתר על ידי המדינה. במהלך הדיונים בעתירה שהוגשה על ידי עורכי הדין מיכאל ספרד וכרמל פומרנץ, נחשף לראשונה חוזה ההתקשרות בין אלע"ד לבין רשות הטבע והגנים באתר ובוצעו בו שינויים מהותיים בעקבות ביקורת שמתחו עליו השופטים. פסק הדין בעתירה ניתן בעקבות שינויים מהותיים אלו בהתקשרות המדינה עם אלע"ד.

עם זאת, ובניגוד לדעת העותרים, דחה בג"ץ את טענת העותרים כי ההסכם בין המדינה לאלע"ד מהווה הפרטה פוליטית של הגן הלאומי ועל כן הוא פסול. בשולי פסק הדין מוצאים עוד השופטים להבהיר כי על רשות הטבע והגנים לשמור על אופיו הממלכתי של הגן הלאומי "באופן המביא בחשבון, בין היתר, את זכויותיה של האוכלוסייה המתגוררת באזור האתר" ועומד על כך, כי בניגוד לעבר יהיו ההליכים מעתה גלויים ופתוחים לעיון הציבור ועל-פי כללי השקיפות שבהם מחויבת הרשות בהתנהלותה.

עוד הבהירו השופטים בפסק הדין כי פתוחה הדרך לעתירה בעניין אי עריכתו של מכרז לשם ההתקשרות עם העמותה המפעילה את האתר – אשר לא התקיים כלל. השופטים קבעו כי "סוגיה זו מן הראוי כי תתברר בבית המשפט לעניינים מינהליים, ככל שהעותרים יבקשו לעשות כן ובא-כוחם, עו"ד ספרד, אכן ציין בדיון... כי הוא שוקל את צעדיו בעניין זה"

בעמותת עיר עמים הביעו סיפוק בעקבות הצמצום המהותי של סמכויות ומעמד אלע"ד בעיר דוד אך הוסיפו: "אנו מצרים על כך שבית המשפט לא קיבל את עמדתנו העקרונית כי אתר מסוג זה לא צריך להיות נתון בידי עמותת אלע"ד וכי בפועל בעיר דוד התבצעה הפרטה פוליטית של נכס לאומי. אנו מקווים כי המדינה אכן תקיים את פסק הדין כלשונו ותדאג לנהל באופו פעיל ומלא את האתר ולהשאיר בידי אלע"ד סמכויות תחזוקה בלבד. כפי שציינו השופטים, בכוונתנו להמשיך ולעקוב אחר יישומו הדקדקני של פסק הדין ולפעול בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותנו נגד האופן בו הועברו הסמכויות בעיר ...המשך קריאה